Chuyên đề khảo sát hàm số – Tô Quốc An (quyển 3)

Chuyên đề khảo sát hàm số (quyển 3) gồm 626 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Tô Quốc An, bao gồm lý thuyết, ví dụ minh họa, bài tập trên lớp và bài tập rèn luyện chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bổ trợ cho học sinh lớp 12 khi học chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 1.

Bài toán 21. Xác định tính đơn điệu của hàm số dựa vào đồ thn hàm số f'(x).
Bài toán 22. Xác định cực trị dựa vào đồ thn f'(x).
Bài toán 23. Xác tính đơn điệu của hàm hợp y = f(u).
Bài toán 24. Xác định cực trị của hàm hợp.
Bài toán 25. Tương giao của hàm hợp f(f(x)).
Bài toán 26. Xác định tính đơn điệu của hàm số sử dụng phương pháp xét hàm số.
Bài toán 27. Xác định cực trị bằng phương pháp xét hàm số (dạng 1).
Bài toán 28. Xác định cực trị bằng phương pháp xét hàm số (dạng 2).
Bài toán 29. Bài toán hàm số đạt cực trị tại một điểm.
Bài toán 30. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng & nửa khoảng.
Bài toán 31. Tìm GTLN và GTNN của hàm số cho trước trên đoạn [a;b].
Bài toán 32. Tìm GTLN và GTNN của hàm số bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]