Chuyên đề khảo sát hàm số – Tô Quốc An (quyển 4)

Chuyên đề khảo sát hàm số (quyển 4) gồm 483 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Tô Quốc An, bao gồm lý thuyết, ví dụ minh họa, bài tập trên lớp và bài tập rèn luyện chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bổ trợ cho học sinh lớp 12 khi học chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 1.

Bài toán 33. Biện luận số điểm cực trị hàm trị tuyệt đối bằng phương pháp xét hàm số.
Bài toán 34. Bài toán tương giao sử dụng phương pháp xét hàm số.
Bài toán 35. Giải bất phương trình chứa tham số.
Bài toán 36. Bài toán thực tế đã xây dựng mô hình.
Bài toán 37. Bài toán thực tế chưa xây dựng mô hình.
Bài toán 38. Bài toán tham số xét tính đơn điệu hàm đa thức.
Bài toán 39. Bài toán tham số xét tính đơn điệu hàm phân thức.
Bài toán 40. Xác định đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
Bài toán 41. Tham số m bài toán về tiệm cận.
Bài toán 42. Lập phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm.
Bài toán 43. Lập phương trình tiếp tuyến dựa vào hệ số góc đường thẳng.
Bài toán 44. Biện luận số tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]