Đề khảo sát Toán 12 đầu năm 2023 – 2024 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 12 đầu năm học 2023 – 2024 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh; đề thi gồm 06 trang, cấu trúc 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án mã đề 101.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 12 đầu năm 2023 – 2024 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng GIJ và BCD là đường thẳng: A. qua G và song song với BC. B. qua G và song song với CD. C. qua I và song song với AB. D. qua J và song song với BD.
+ Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q). Hai điểm M N lần lượt thay đổi trên (P) và (Q). Gọi I là trung điểm của MN. Chọn khẳng định đúng? A. Tập hợp các điểm I là mặt phẳng song song và cách đều (P) và (Q). B. Tập hợp các điểm I là một mặt phẳng cắt (P). C. Tập hợp các điểm I là một đường thẳng cắt (P). D. Tập hợp các điểm I là đường thẳng song song và cách đều (P) và (Q).
+ Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Công bội q của cấp số nhân đã cho là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]