Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 trường PTLC Sao Mai – Hòa Bình

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường PTLC Sao Mai, tỉnh Hòa Bình; đề thi hình thức trắc nghiệm với 40 câu, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 trường PTLC Sao Mai – Hòa Bình:
+ Trong mặt phẳng có 5 đường thẳng đôi một song song và 6 đường thẳng khác cũng đôi một song song đồng thời cắt cả 5 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên từ 11 đường thẳng trên?
+ Hình nào sau đây có trục đối xứng và đồng thời có tâm đối xứng? A. Hình 1 và Hình 2. B. Hình 1 và Hình 3. C. Hình 2 và Hình 3. D. Hình 1, Hình 2 và Hình 3.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc giữa đường thẳng MN và SC bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]