Đề kiểm tra Toán 12 đầu năm 2023 – 2024 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng môn Toán 12 đầu năm học 2023 – 2024 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh; đề thi mã đề 001, hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không tính thời gian phát đề); đề thi có đáp án.

Trích dẫn Đề kiểm tra Toán 12 đầu năm 2023 – 2024 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ABCD bằng AA. B. Khoảng cách giữa đường thẳng AD và BCC B bằng BD. C. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A D và BD bằng AA. D. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng ABB A và CDD C bằng BC.
+ Cho tam thức bậc hai 2 f x ax bx c a 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu 0 thì f x luôn cùng dấu với hệ số a với mọi x. B. Nếu 0 thì f x luôn cùng dấu với hệ số b với mọi x. C. Nếu 0 thì f x luôn cùng dấu với hệ số a với mọi 2 b x a. D. Nếu 0 thì f x luôn trái dấu với hệ số a với mọi x.
+ Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC. Ta xây dựng dãy các tam giác 1 1 1 2 2 2 3 3 3 A B C A B C A B C … sao cho A B C 1 1 1 là một tam giác đều cạnh bằng 3 và với mỗi số nguyên dương n 2 tam giác A B C n là tam giác trung bình của tam giác A B C n 1 1 1. Với mỗi số nguyên dương n kí hiệu n S tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác A B C n. Tính tổng 1 2 … n S S?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]