Giáo án giảng dạy môn Toán 12

Tài liệu giáo án giảng dạy môn Toán 12 gồm 536 trang, bao gồm file PDF và file WORD giáo án Giải tích 12 và Hình học 12 chương trình chuẩn.

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 HỌC KÌ 1
CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Bài 2. Cực trị của hàm số.
Bài 3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất.
Bài 4. Đường tiệm cận.
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT.
Bài 1. Lũy thừa.
Bài 2. Hàm số lũy thừa.
Bài 3. Logarit.
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số logarit.
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình logarit.
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 HỌC KÌ 1
CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện.
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.
Bài 3. Khái niệm về thể tích khối đa diện.
CHƯƠNG 2. MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU.
Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay.
Bài 2. Mặt cầu.

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 HỌC KÌ 2
CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 1. Nguyên hàm.
Bài 2. Tích phân.
Bài 3. Ứng dụng tích phân.
CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.
Bài 1. Số phức.
Bài 2 Cộng, trừ và nhân số phức.
Bài 3. Phép chia số phức.
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 HỌC KÌ 2
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian.
Bài 2. Phương trình mặt phẳng.
Bài 2. Phương trình đường thẳng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]