Đề cương giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Khâm Đức – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam.

Ma trận Đề cương giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Khâm Đức – Quảng Nam:
1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
+ Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
+ Công thức lượng giác.
+ Hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
2 Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân.
+ Dãy số.
+ Cấp số cộng.
+ Cấp số nhân.
3 Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]