Đề cương giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường Hoàng Văn Thụ – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các kiến thức:
Giải tích:
– Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
– Cực trị của hàm số.
– Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
– Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
– Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
Hình học:
– Hình đa diện, khối đa điện.
– Khối đa diện lồi, khối đa diện đều.
– Thể tích khối đa diện.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
– Tìm khoảng đồng biến nghịch biến, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, đường tiệm cận của đồ thị hàm số từ đồ thị, bảng biến thiên, hàm số.
– Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số hợp.
– Tìm số nghiệm của phương trình từ đồ thị hoặc bảng biến thiên.
– Tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến trên (a;b), nghịch biến trên (a;b), có cực trị.
– Tìm điều kiện để đồ thị hàm số có k đường tiệm cận.
– Nhận biết hình – khối đa diện, hình – khối đa diện lồi, hình – khối đa diện đều.
– Biết cách tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối đa diện.
2. NỘI DUNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]