Đề giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 04 trang, hình thức trắc nghiệm với 25 câu, thời gian làm bài 45 phút; đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM:
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên cho bởi hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng? A Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1. B Hàm số có giá trị cực đại bằng −1. C Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. D Hàm số có giá trị cực đại bằng 5.
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [−2; −2] và đồ thị hàm số y = f 0 (x) như hình vẽ bên. Khi đó hàm số y = f(x) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [−2; 2] tại điểm x0 nào dưới đây?
+ Cho hình chóp S.ABC có A0, B0 lần lượt là trung điểm của SA, SB. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của khối chóp S.A0B0C và S.ABC. Tỉ số V1 V2 bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]