Đề minh họa cuối học kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Quảng Ngãi

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề minh họa kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), có ma trận, bảng đặc tả, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
+ Giá trị lượng giác của góc lượng giác. Công thức lượng giác.
+ Hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.

2. Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân.
+ Dãy số.
+ Cấp số cộng. Số hạng tổng quát của cấp số cộng. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
+ Cấp số nhân. Số hạng tổng quát của cấp số nhân. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm.
+ Mẫu số liệu ghép nhóm.

4. Quan hệ song song trong không gian.
+ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Hai đường thẳng song song.
+ Đường thẳng và mặt phẳng song song.
+ Hai mặt phẳng sonng song. Phép chiếu song song.

5. Giới hạn. Hàm số liên tục.
+ Giới hạn của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số.
+ Hàm số liên tục.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]