Đề minh họa cuối học kì 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Quảng Ngãi

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề minh họa kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), có ma trận, bảng đặc tả, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

1. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
+ Lũy thừa với số mũ thực (2 tiết).
+ Lôgarit (2 tiết).
+ Hàm số mũ và hàm số lôgarit (1 tiết).
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit (2 tiết).

2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
+ Hai đường thẳng vuông góc (2 tiết).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (3 tiết).
+ Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (2 tiết).
+ Hai mặt phẳng vuông góc (4 tiết).
+ Khoảng cách (3 tiết).
+ Thể tích (2 tiết).

3. XÁC SUẤT.
+ Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập (3 tiết).
+ Công thức cộng xác suất (3 tiết).
+ Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập (2 tiết).

4. ĐẠO HÀM.
+ Đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm (2 tiết).
+ Các quy tắc tính đạo hàm (3 tiết).
+ Đạo hàm cấp hai (1 tiết).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]