Đề minh họa cuối kỳ 1 Toán 11 Cánh Diều năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề minh họa kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 bộ sách Cánh Diều năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

I. CHỦ ĐỀ CHÍNH
A. Đại số
Chương I: Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác.
1. Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
2. Các phép biến đổi lượng giác.
3. Hàm số lượng giác và đồ thị.
4. Phương trình lượng giác cơ bản.
Chương II: Dãy số – cấp số cộng, cấp số nhân.
1. Dãy số.
2. Cấp số cộng.
3. Cấp số nhân.
Chương III: Giới hạn. Hàm số liên tục.
1. Giới hạn của dãy số.
2. Giới hạn của hàm số.
3. Hàm số liên tục.
B. Hình học
Chương IV: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song.
1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
2. Hai đường thẳng song song trong không gian.
3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
4. Hai mặt phẳng song song.
5. Hình lăng trụ và hình hộp.
6. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình trong không gian.
II. MA TRẬN
III. CẤU TRÚC ĐỀ
Trắc nghiệm: 20 câu.
Tự luận:
+ Bài 1. (1,0 điểm): Chủ đề 1.
+ Bài 2. (1,0 điểm): Chủ đề 2.
+ Bài 3. (1,5 điểm): Chủ đề 3.
+ Bài 4. (2,0 điểm): Chủ đề 4.
+ Bài 5. (0,5 điểm): Tổng hợp.
IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN
– Hình thức tự luận và trắc nghiệm.
– Thời gian làm bài: 90 phút.
Lưu ý:
+ Các trường tự soạn đề ôn tập theo ma trận đề trên.
+ Trong mỗi câu tự luận có thể gồm nhiều ý.
+ Học sinh làm phần trắc nghiệm lên phiếu trả lời trắc nghiệm, phần tự luận làm trên tờ giấy thi.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]