Đề tham khảo cuối kì 1 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; đề thi cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút.

Ma trận Đề tham khảo cuối kì 1 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thanh Hóa:
1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (12 tiết).
+ Góc lượng giác. Số đo của góc lượng giác.
+ Hàm số lượng giác và đồ thị.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
2. Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân (16 tiết).
+ Dãy số. Dãy số tăng. Dãy số giảm.
+ Cấp số cộng. Số hạng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
+ Cấp số nhân. Số hạng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
3. Giới hạn. Hàm số liên tục (10 + 2 tiết).
+ Giới hạn của dãy số. Phép toán giới hạn dãy số. Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn (3 tiết).
+ Giới hạn của hàm số. Phép toán giới hạn hàm số (4 tiết).
+ Hàm số liên tục (3 tiết).
4. Quan hệ song song trong không gian (15 + 2 tiết).
+ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian (3 tiết).
+ Hai đường thẳng song song (2 tiết).
+ Đường thẳng và mặt phẳng song song (3 tiết)
+ Hai mặt phẳng song song (3 tiết).
+ Phép chiếu song song (2 tiết).
TỔNG SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ.
TỶ LỆ PHẦN TRĂM THEO MỨC ĐỘ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]