Đề tham khảo cuối kì 2 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; các đề thi được biên tập theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Ma trận Đề tham khảo cuối kì 2 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình:
1. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT.
1.1. Lũy thừa số mũ thực.
1.2. Lôgarít.
1.3. Hàm số mũ hàm số lôgarít.
1.4. Phương trình và bất phương trình mũ và lôgarít.
2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
2.1. Hai đường thẳng vuông góc.
2.2. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng.
2.4. Hai mặt phẳng vuông góc.
2.5. Khoảng cách.
2.6. Thể tích.
3. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
3.1. Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập.
3.2. Công thức cộng xác suất.
3.3. Công thức nhân xác suất hai biến cố độc lập.
4. ĐẠO HÀM.
4.1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
4.2. Các quy tắc tính đạo hàm.
4.3. Đạo hàm cấp hai.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]