Hệ thống bài tập trắc nghiệm đại cương hàm số, đồ thị Toán 10 cơ bản – VD – VDC

Tài liệu gồm 74 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm đại cương hàm số, đồ thị mức độ cơ bản, vận dụng và vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình Toán 10 chủ đề Hàm Số – Đồ Thị Và Ứng Dụng.

+ Cơ bản đại cương hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng đại cương hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao đại cương hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Bài toán thực tiễn hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản tổng hợp hàm số (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao tổng hợp hàm số (phần 1 – phần 6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]