Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Buôn Đôn – Đắk Lắk

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 496-A 610-B 207-C 980-D.

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Buôn Đôn – Đắk Lắk:
+ Cho đồ thị hàm số y fx như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 0 tiệm cận ngang y = 1. B. Hàm số có hai cực trị. C. Hàm số đồng biến trong khoảng (−∞;0) và (0;+∞). D. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.
+ Hàm số y fx có lim 2 x f x +∞ và lim 2 x f x −∞. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 2 và x = −2. B. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = −2 . C. Đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một đường tiệm cận ngang.
+ Cho khối lăng trụ ABC A B C mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC A B C thành A. hai khối chóp tam giác. B. một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. C. hai khối chóp tứ giác. D. một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]