Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề chính thức kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; đề thi gồm 03 trang, hình thức 60% trắc nghiệm (30 câu) + 40% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x để ba số 1 2 x theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?
+ Một rạp hát có 20 hàng ghế. Hàng thứ nhất có 20 ghế, số ghế ở các hàng sau đều hơn số ghế hàng ngay trước đó một ghế. Tính tổng số ghế của rạp hát.
+ Một hình vuông có diện tích bằng 1. Chia hình vuông đó thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông chính giữa. Với mỗi hình vuông nhỏ chưa được tô màu, lại chia thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông chính giữa. Cứ như thế, quá trình trên được lặp lại. a) Tính tổng diện tích phần được tô màu ở hình thứ nhất, thứ hai, thứ ba. b) Dự đoán công thức tính tổng diện tích phần được tô màu ở hình thứ n.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]