Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung – Quảng Ngãi

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi có đáp án mã đề 132.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung – Quảng Ngãi:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = 2a, AD = a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy là trung điểm H của AB. Biết đường thẳng SC tạo với đáy một góc 0 45. Tính thể tích khối chóp S.ABCD?
+ Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số 6 5 x y x m nghịch biến trên khoảng (10;+∞). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số 4 2 y x 2mx có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.
+ Cho hàm số y fx có đồ thị (C) và lim 0 x f x lim ∞ x f x. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. (C) có cả tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. B. (C) không có tiệm cận đứng. C. (C) có tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang. D. (C) không có tiệm cận ngang.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]