Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hải Phòng

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hải Phòng:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a AC a 5. Đường thẳng SA vuông góc với mặt đáy, cạnh bên SB tạo với mặt đáy một góc 0 60. Tính theo a thể tích V của khối chóp S ABCD.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hàm số 3 22 y x mx m C 3 3 (là tham số). Tìm để đồ thị hàm số C có hai điểm cực trị là sao cho có diện tích bằng?
+ Cho hàm số 4 2 yx x 2 3. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu. B. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực đại và không có điểm cực tiểu. C. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại. D. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]