Đề KSCL 8 tuần HK1 Toán 11 năm 2023 – 2024 THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng 8 tuần học kì 1 môn Toán 11 ABD năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định (mã đề 638).

Trích dẫn Đề KSCL 8 tuần HK1 Toán 11 năm 2023 – 2024 THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định:
+ Bạn Nam viết lên bảng 30 số nguyên liên tiếp. Sau đó bạn xóa đi một số, tổng 29 số còn lại là 2023. Số bạn Nam xóa đi là?
+ Dân số Nam Định năm 2022 là 1 876 854 người. Theo thống kê trung bình mỗi năm dân số Nam Định tăng khoảng 2,2% so với năm trước. Dự kiến dân số Nam Định năm 2032 là?
+ Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ n tuổi (n thuộc N*) phát triển bình thường được cho bởi công thức: xn = 75 + 5(n − 1). Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 4 tuổi là?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]