Hệ thống bài tập trắc nghiệm dấu tam thức bậc hai, BPT bậc hai một ẩn cơ bản – VD – VDC

Tài liệu gồm 38 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm dấu tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai một ẩn mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình môn Toán 10 chủ đề: Hàm Số, Đồ Thị Và Ứng Dụng.

+ Cơ bản dấu tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai một ẩn (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng dấu tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai một ẩn (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao dấu tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai một ẩn (phần 1 – phần 6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]