Tổng hợp lý thuyết lũy thừa – mũ – logarit – Lê Minh Tâm

Tài liệu gồm 125 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tổng hợp lý thuyết chung và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề lũy thừa – mũ – logarit, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình môn Toán 12 phần Giải tích chương 2.

Chủ đề 01. LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA.
+ Dạng 1.1. Rút gọn và tính giá trị biểu thức 6.
+ Dạng 1.2. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa 7.
+ Dạng 1.3. Tập xác định hàm số lũy thừa 8.
+ Dạng 1.4. Đạo hàm số lũy thừa 9.
+ Dạng 1.5. Đồ thị hàm số lũy thừa 10.
Chủ đề 02. LOGARIT.
+ Dạng 2.1. Tính giá trị biểu thức 12.
+ Dạng 2.2. Biểu diễn logarit 13.
+ Dạng 2.3. Mệnh đề đúng – sai 14.
Chủ đề 03. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
+ Dạng 3.1. Tập xác định của hàm số logarit 18.
+ Dạng 3.2. Đạo hàm hàm số mũ – logarit 20.
+ Dạng 3.3. Khảo sát hàm số mũ – logarit 21.
Chủ đề 04. BÀI TOÁN LÃI SUẤT.
Chủ đề 05. PHƯƠNG TRÌNH MŨ.
+ Dạng 5.1. Phương trình mũ cơ bản 31.
+ Dạng 5.2. Đưa về cùng cơ số 32.
+ Dạng 5.3. Logarit hóa 33.
+ Dạng 5.4. Đặt ẩn phụ dễ thấy 34.
+ Dạng 5.5. Đặt ẩn phụ với phương trình đẳng cấp 35.
+ Dạng 5.6. Đặt ẩn phụ với tích hai cơ số bằng 1 36.
+ Dạng 5.7. Phương pháp hàm số 37.
+ Dạng 5.8. Phương trình chứa tham số 39.
Chủ đề 06. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
+ Dạng 6.1. Phương trình logarit cơ bản 41.
+ Dạng 6.2. Đưa về cùng cơ số 42.
+ Dạng 6.3. Mũ hóa 43.
+ Dạng 6.4. Đặt ẩn phụ dễ thấy 44.
+ Dạng 6.5. Phương pháp hàm số 45.
+ Dạng 6.6. Phương trình chứa tham số 47.
Chủ đề 07. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ.
+ Dạng 7.1. Bất phương trình mũ cơ bản 50.
+ Dạng 7.2. Đưa về cùng cơ số 51.
+ Dạng 7.3. Đặt ẩn phụ 52.
+ Dạng 7.4. Logarit hóa 53.
+ Dạng 7.5. Chứa tham số 54.
Chủ đề 08. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.
+ Dạng 8.1. Bất phương trình logarit cơ bản 56.
+ Dạng 8.2. Đưa về cùng cơ số 57.
+ Dạng 8.3. Đặt ẩn phụ 58.
+ Dạng 8.4. Mũ hóa 59.
+ Dạng 8.5. Chứa tham số 60.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]