Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

1 MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.
+ Nhận dạng các mệnh đề đúng, sai.
+ Lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề.
+ Viết các tập hợp theo hai cách.
+ Nhận dạng tập hợp con, tập hợp bằng nhau.
+ Xác định hợp, giao, hiệu của hai tập hợp.
2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 2 ẨN.
+ Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình.
+ Xác định cực trị của biểu thức bậc nhất 2 ẩn và bài toán ứng dụng thực tế.
3 HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
+ Tính giá trị của hàm số tại một điểm.
+ Tìm tập xác định của hàm số.
+ Xác định sự biến thiên của hàm số.
+ Các bài toán về hàm số bậc nhất.
+ Các bài toán về hàm số bậc hai.
+ Xác định dấu của tam thức bậc hai.
+ Giải bất phương trình bậc hai và bất phương trình quy về bậc hai.
+ Giải phương trình bậc hai và phương trình quy về bậc hai.
+ Bài toán ứng dụng thực tế.
4 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC – VECTƠ.
+ Các công thức lượng giác thường gặp.
+ Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác vuông.
+ Các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác thường.
+ Các bài toán tổng hợp và ứng dụng thực tế.
+ Nhận dạng vectơ cùng hướng, bằng nhau.
+ Xác định vectơ tổng, hiệu, tích với một số.
+ Tính độ dài vectơ tổng, hiệu, tích với một số.
+ Xác định góc giữa hai vectơ.
+ Tính tích vô hướng của hai vectơ.
+ Chứng minh đẳng thức, tìm điểm, tìm tập hợp điểm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]