Đề cương học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1.1. Kiến thức
Đại số:
– Góc lượng giác và các giá trị lượng giác của một góc lượng giác. Công thức lượng giác. Hàm số lượng giác. Phương trình lượng giác.
– Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân.
– Giới hạn của dãy số. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục.
– Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm.
Hình học:
– Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
– Hai đường thẳng song song.
– Đường thẳng và mặt phẳng song song.
– Hai mặt phẳng song song.
– Phép chiếu song song.
1.2. Kĩ năng
– Tính được giá trị lượng giác của 1 góc lượng giác.
– Tìm mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt.
– Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
– Tìm chu kì, xét tính chẵn lẻ, tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số lượng giác.
– Biến đổi các công thức lượng giác.
– Giải phương trình lượng giác cơ bản.
– Giải các bài toán thực tế liên quan đến góc lượng giác, công thức lượng giác, hàm số lượng giác.
– Tìm số hạng của 1 dãy số. Xét tính tăng, giảm, bị chặn của 1 dãy số.
– Nhận biết 1 cấp số cộng. Tìm công sai, số hạng tổng quát, tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng.
– Nhận biết 1 cấp số nhân. Tìm công sai, số hạng tổng quát, tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.
– Dùng kiến thức về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân để giải quyết một số bài toán thực tế.
– Tính giới hạn của dãy số, tính giới hạn hàm số.
– Xét tính liên tục của hàm số. Tìm điều kiện của tham số để hàm số liên tục tại một điểm.
– Lập bảng phân bố tần số ghép nhóm từ 1 mẫu số liệu.
– Tính các số đặc trưng đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm.
– Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
– Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
– Chứng minh hai đường thẳng song song, đường thẳng song song mặt phẳng, hai mặt phẳng song song.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]