Đề cương học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
1. Góc lượng giác.
2. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
3. Áp dụng tính chất của GTLG.
4. GTLG của các góc có liên quan đặc biệt.
5. Tính giá trị biểu thức sử dụng các phép biến đổi lượng giác.
6. TXĐ; tính chẵn lẻ, tính đồng biến nghịch biến của hàm số. GTLN, GTNN của hàm số.
7. Giải phương trình lượng giác.
2. Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân.
1. Xác định số hạng dãy số.
2. Xét tính tăng giảm, bị chặn của dãy số.
3. Xác định số hạng, công sai của CSC.
4. Tính tổng n số hạng đầu tiên của CSC.
5. Xác định số hạng, công bội của CSN.
6. Tính tổng n số hạng đầu tiên của CSN.
3. Giới hạn. Hàm số liên tục.
1. Tính giới hạn của dãy số và ứng dụng.
2. Tính giới hạn của hàm số và ứng dụng.
3. Xét tính liên tục tại một điểm, trên một khoảng, đoạn.
4. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng qui.
4. Chứng minh hai đường thẳng song song.
5. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
6. Chứng minh hai mặt phẳng song song.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]