Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

1. SỰ BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ: Câu hỏi TN: 125 câu.
+ Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 2.
+ Cực trị của hàm số 6.
+ Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất 11.
+ Đường tiệm cận của đồ thị hàm số 16.
+ Đồ thị hàm số và các bài toán khác.
2. HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT: Câu hỏi TN: 100 câu.
+ Lũy thừa với số mũ thực 27.
+ Logarit 28.
+ Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarit 31.
+ Phương trình mũ 37.
+ Phương trình logarit 38.
3. KHỐI ĐA DIỆN – THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN: Câu hỏi TN: 50 câu.
+ Khối đa diện 40.
+ Thể tích khối chóp 41.
+ Thể tích khối lăng trụ 43.
+ Tỷ lệ thể tích các khối đa diện 45.
+ Các bài toán thực tế 46.
4. MẶT TRÒN XOAY – KHỐI TRÒN XOAY: Câu hỏi TN: 60 câu.
+ Mặt nón – Khối nón 48.
+ Mặt trụ – Khối trụ 50.
+ Mặt cầu – Khối cầu 52.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]