Đề học sinh giỏi Toán 12 lần 2 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 12 lần 2 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Thị Giang, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 12 lần 2 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc:
+ Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất r = 0,5% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu? A. 44 tháng. B. 46 tháng. C. 45 tháng. D. 47 tháng.
+ Số lượng xe ô tô vào một đường hầm được cho bởi công thức 2 290 4 v f v trong đó vm s là vận tốc trung bình của các xe khi đi vào đường hầm. Biết trong một giây, lưu lượng xe vào hầm ở thời điểm vận tốc trung bình của các xe đạt v ms 0 là kết quả của tính giới hạn 0 lim v (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Lưu lượng xe vào hầm ở thời điểm vận tốc trung bình của các xe đạt 20(m s) là?
+ Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời sai thì bị trừ 0,5 điểm. Một thí sinh do không học bài nên làm bài bằng cách với mỗi câu đều chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Xác suất để thí sinh đó làm bài được số điểm không nhỏ hơn 7 là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]