Hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 39 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai mức độ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình môn Toán 10 chủ đề: Hàm Số, Đồ Thị Và Ứng Dụng.

+ Cơ bản hàm số bậc hai (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng hàm số bậc hai (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao hàm số bậc hai (phần 1 – phần 6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]