Đề cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thống Nhất A – Đồng Nai

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thống Nhất A, tỉnh Đồng Nai; đề thi có đáp án và thang điểm mã đề 000 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thống Nhất A – Đồng Nai:
+ Cho bốn điểm A B C D không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MN cắt BD tại E. Điểm E không thuộc mặt phẳng nào sau đây?
+ Năm 2020, tỉnh M có khoảng 3,2 triệu dân và tỉ lệ tăng dân số trung bình hằng năm là 3%. Gọi n u là số dân của tỉnh M sau n năm kể từ năm 2020. Giả sử tỉ lệ tăng dân số là không đổi qua các năm. Viết công thức tính số dân của tỉnh M sau n năm kể từ năm 2020.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD AD BC AD BC 2. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, AD. a) Chứng minh (BEF SCD) b) Lấy điểm K thuộc cạnh SC sao cho 1 2 CK SK. Chứng minh SA KBD.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]