Đề cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn – Quảng Nam:
+ Phát biểu nào sau đây là mệnh đề? A. Trường THPT Quế Sơn thành lập vào năm 1958. B. Bạn thích học môn nào nhất? C. Hãy hãy làm bài kiểm tra Toán thật nghiêm túc! D. 3x + 1 < 0.
+ Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, Anh Nam chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Anh Nam đo được AB m 40 0 CAB 45 0 CBA 70 (tham khảo hình vẽ bên dưới). Hãy cho biết khoảng cách AC bằng bao nhiêu?(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy; cho tam giác ABC có A(-1;1), B(1;3) và trọng tâm là 2 2 3 G. Tìm tọa độ điểm M trên trục Oy sao cho tam giác MBC vuông cân tại M.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]