Đề cương giữa kì 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường Việt Anh 2 – Bình Dương

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường Trung – Tiểu học Việt Anh 2, tỉnh Bình Dương.

MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II – LỚP 11 NĂM HỌC 2023 – 2024:
1. Quan hệ vuông góc.
+ Hai đường thẳng vuông góc.
+ Đường thẳng vuông góc mặt phẳng.
+ Hai mặt phẳng vuông góc.
2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Lũy thừa.
+ Hàm số lũy thừa.
+ Lôgarit.
+ Hàm số mũ, hàm số lôgarit.
+ Phương trình – bất phương trình mũ.
+ Phương trình – bất phương trình lôgarit.
+ Toán tổng hợp về mũ và lôgarit.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]