Đề học kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Bính – Nam Định

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Bính, tỉnh Nam Định; đề thi hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Bính – Nam Định:
+ Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho dân với theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 10, bậc 2 từ số thứ 11 đến số 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30, …. Bậc 1 có giá là 800 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ n + 1 tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là 2,5%. Gia đình ông A sử dụng hết 347 số trong tháng 1, hỏi tháng 1 ông A phải đóng bao nhiêu tiền? (đơn vị là đồng, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm của AB AD SA SD. a) Chứng minh rằng OF // IE. b) Chứng minh rằng SBD EIJ.
+ Cho tứ diện ABCD có các cạnh bằng nhau và bằng a. Gọi E là trung điểm cạnh AB, F là điểm thuộc cạnh BC sao cho BF FC 2 và G là điểm thuộc cạnh CD sao cho CG GD 2. Tính độ dài đoạn giao tuyến của mặt phẳng (EFG) và mặt bên (ACD).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]