Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; đề thi có đáp án và biểu điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau:
+ Để đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12 m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao h = 1,3m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A1, B1 cùng thẳng hàng với C1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được góc 1 DAC 49 và 1 DB C 35. Chiều cao của tháp gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Bảng số liệu sau cho biết thời gian làm bài tính bằng phút của 50 học sinh. Thời gian 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tần số (n) 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2 N = 50. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê trên là?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A(−3;4), B(5;-1), C(2;1). a) Tìm tọa độ của các vectơ AB AC. Từ đó suy ra ba điểm A, B, C không thẳng hàng. b) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]