Đề khảo sát học kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thái Bình

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; đề thi mã đề 106, gồm 04 trang, hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề khảo sát học kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thái Bình:
+ Cho hàm số y f x liên tục trên và có đồ thị như hỉnh vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f x mx m 1 có nghiệm thuộc khoảng (1;3) là?
+ Cho hàm số 1 2 1 x y x có đồ thị C. Gọi A B là hai điểm phân biệt thuộc C sao cho tiếp tuyếncủa C tại A và B song song với nhau. Độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng AB bằng?
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M P lần lượt là trung điểm các cạnh AB CD. Điểm N thỏa mãn 2 BN NC mặt phẳng MNP cắt AD tại Q. Biết thể tích khối đa diện MNPQDB bằng 24. Thểtích khối tứ diện ABCD bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]