Đề khảo sát lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng (KSCL) lần 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; đề thi hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án mã đề Mã 111 Mã 112 Mã 113 Mã 114 Mã 115 Mã 116.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa:
+ Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10. Số cách chọn hai học sinh ở 2 khối là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi MNQ lần lượt là trung điểm của các cạnh AB AD SC. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng MNQ là đa giác có bao nhiêu cạnh?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M (2;1). Đường thẳng d đi qua M cắt các tia Ox Oy lần lượt tại A và B (A B khác O) sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất. Phương trình đường thẳng d là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]