Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng (KSCL) lần 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; đề thi hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án mã đề Mã 121 Mã 122 Mã 123 Mã 124 Mã 125 Mã 126.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa:
+ Cho tứ diện OABC có OA OB OC và OA OB OC đôi một vuông góc. Gọi MNP lần lượt là trung điểm của AB BC và CA biết rằng thể tích của khối tứ diện OMNP bằng 9, diện tích của mặt cầu đi qua 4 điểm OABC bằng?
+ Một chất điểm A xuất phát từ O chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật 1 11 2 180 18 vt m s trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 5 giây so với A và có gia tốc bằng 2 am s (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 10 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng?
+ Cho hai hình vuông ABCD và ABEF cạnh a lần lượt thuộc hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi G là điểm sao cho tam giác GEF vuông cân tại G, hai mặt phẳng (ABCD) và (GEF) song song, G và C nằm cùng phía so với mặt phẳng (ABEF). Thể tích của khối đa diện ABCDGEF bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]