Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Châu Văn Liêm – Cần Thơ

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ.

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 12. Số gần đúng và sai số.
Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán.
Bài 19. Phương trình đường thẳng.
Bài 20. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
B. BÀI TẬP

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]