Đề cương giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. KIẾN THỨC ÔN TẬP
1. ĐẠI SỐ.
Chương VI – Một số yếu tố thống kê và xác suất.
Bài 1: Số gần đúng. Sai số.
Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm.
Bài 3: Các số đặc trưng đo độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm.
2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương VII – Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.
Bài 1: Toạ độ của một vectơ.
Bài 2: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
Bài 3: Phương trình đường thẳng.
Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
A. ĐẠI SỐ.
Chương VI – Một số yếu tố thống kê và xác suất.
1. Số gần đúng. Sai số.
2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm.
3. Các số đặc trưng đo độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm.
B. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương VII – Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.
1. Toạ độ của một vectơ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
2. Phương trình đường thẳng.
3. Vị trí tương đối của các đường thẳng.
4. Góc giữa hai hai đường thẳng và khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.
5. Ứng dụng thực tế.

III. PHẦN TỰ LUẬN
1. Một số yếu tố thống kê và xác suất.
2. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng.

IV. ĐỀ MINH HOẠ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thi sinh chỉ chọn một phương án.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a b c d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]