Đề cương giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. KIẾN THỨC ÔN TẬP
1. GIẢI TÍCH: Từ Ứng Dụng Đạo Hàm đến Ứng Dụng Tích Phân Tính Thể Tích Vật Thể.
2. HÌNH HỌC: Từ Thể Tích Khối Đa Diện đến hết Hệ Trục Tọa Độ Trong Không Gian.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
A. GIẢI TÍCH.
1. Ứng dụng đạo hàm khảo sát sự biến thên và vẽ đồ thị hàm số (Trong đề cương ôn tập giữa HK1).
2. Luỹ thừa, logarit – hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, hàm số logarit – phương trình mũ, logarit (Trong đề cương ôn tập HK1).
3. Bất phương trình mũ – lôgarit.
4. Nguyên hàm – Các phương pháp tìm nguyên hàm.
5. Tích phân – Các phương pháp tính tích phân.
6. Ý nghĩa hình học và vật lý của tích phân.
7. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng và thể tích vật thể.
B. HÌNH HỌC.
1. Thể tích khối đa diện (Trong đề cương ôn tập giữa HK1).
2. Mặt cầu – Hình cầu – Khối cầu. Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ (Trong đề cương ôn tập HK1).
3. Mặt nón – Hình nón – Khối nón.
4. Hệ tọa độ không gian.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]