Đề cương học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

GIẢI TÍCH 12:
1 NGUYÊN HÀM.
+ Câu hỏi lý thuyết nguyên hàm 2.
+ Nguyên hàm của hàm số đa thức 2.
+ Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ 3.
+ Nguyên hàm của hàm số chứa căn thức 5.
+ Nguyên hàm của hàm số lượng giác 6.
+ Nguyên hàm của hàm số mũ và logarit 8.
+ Nguyên hàm tổng hợp 10.
+ Các bài toán nguyên hàm có điều kiện 12.
+ Nguyên hàm của hàm ẩn 14.
2 TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG.
+ Câu hỏi lý thuyết tích phân 16.
+ Tích phân hàm đa thức 17.
+ Tích phân hàm số hữu tỉ 17.
+ Tích phân hàm chứa căn thức 18.
+ Tích phân hàm lượng giác 19.
+ Tích phân của hàm số mũ và logarit 20.
+ Tích phân tổng hợp 21.
+ Tích phân dùng tính chất 22.
+ Ứng dụng tích phân tính diện tích thể tích 25.
+ Ứng dụng tích phân giải bài toán thực tế 29.
3 SỐ PHỨC.
+ Câu hỏi lý thuyết về số phức 32.
+ Các phép toán số phức 32.
+ Phương trình trong tập số phức 34.
+ Bài toán có module, số phức liên hợp 35.
+ Điểm biểu diễn của số phức 36.
+ Vận dụng hình học để giải toán số phức 38.
HÌNH HỌC 12:
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
+ Hệ trục tọa độ trong không gian 40.
+ Phương trình mặt phẳng 42.
+ Phương trình mặt cầu 45.
+ Phương trình đường thẳng 48.
+ Tọa độ hóa bài toán hình học không gian 55.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]