Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 10 cấu trúc trắc nghiệm mới

Tài liệu gồm 22 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Thế Tuấn Vũ, tuyển tập các câu hỏi và bài toán ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 10 theo cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

1 Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
2 Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai.
3 Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.
4 Bài tập tự luận.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]