Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Bố Hạ – Bắc Giang

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Bố Hạ, tỉnh Bắc Giang (mã đề 101).

Đề thi được biên soạn theo định dạng trắc nghiệm mới nhất, với nội dung gồm 03 phần:
+ Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
+ Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai.
+ Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Bố Hạ – Bắc Giang:
+ Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó. Chọn ngẫu nhiên 10 câu để làm 1 đề kiểm tra. Xác suất để chọn được 10 câu có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
+ Một hộp đựng 40 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Rút ngẫu nhiên 10 thẻ. Tính xác suất để trong 10 thẻ rút ra có 5 thẻ ghi số lẻ, 5 thẻ ghi số chẵn, trong 5 thẻ ghi số chẵn thì có không quá 3 thẻ ghi số chia hết cho 6. Kết quả làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
+ Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 200 nghìn đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 20 nghìn đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 30m mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó? Viết câu trả lời theo đơn vị triệu đồng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]