Đề KSCL TN Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 trường THPT Triệu Sơn 5 – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng ôn thi tốt nghiệp môn Toán 12 lần 1 năm học 2023 – 2024 trường THPT Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án mã đề 121 – 122 – 123 – 124 và lời giải chi tiết các bài toán vận dụng – vận dụng cao.

Trích dẫn Đề KSCL TN Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 trường THPT Triệu Sơn 5 – Thanh Hóa:
+ Một cơ sở sản suất đồ gia dụng được đặt hàng làm các chiếc hộp kín hình trụ bằng nhôm đề đựng rượu có thể tích là 3 V a 28π (a > 0). Để tiết kiệm sản suất và mang lại lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sẽ sản suất những chiếc hộp hình trụ có bán kính là R sao cho diện tích nhôm cần dùng là ít nhất. Tìm R.
+ Cho hàm số 43 2 3 4 24 48 x fx e m. Gọi A B lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên [0;ln2]. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc [−23;10) thỏa mãn A B 3. Tổng các phần tử của tập S bằng?
+ Cho khối lăng trụ đứng ABC A B C có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C AB a 2 và góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC′) và (ABC) bằng 60°. Gọi M N lần lượt là trung điểm của A C và BC. Mặt phẳng (AMN) chia khối lăng trụ thành hai phần. Thể tích của phần nhỏ bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]