Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 lần 1 môn Toán sở GD&ĐT Lạng Sơn

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 lần 1 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; kỳ thi được diễn ra vào thứ Ba ngày 27 tháng 02 năm 2024; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108 và lời giải chi tiết các bài toán vận dụng – vận dụng cao.

Ma trận Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 lần 1 môn Toán sở GD&ĐT Lạng Sơn:
+ Bài toán chỉ sử dụng tổ hợp.
+ Xác suất của bài toán chọn nhóm.
+ Giới hạn phân thức có bậc tử bằng bậc mẫu.
+ Góc giữa cạnh bên với mặt đáy.
+ KC từ chân đường cao đến mặt xiên trong hình chóp.
+ Tìm cực trị của hàm số khi biết đồ thị hàm số.
+ Tìm cực trị của hàm số khi biết BBT.
+ Tìm m để hàm số đạt cực trị tại 1 điểm x0 cho trước.
+ Tìm số điểm cực trị của hàm số |f(u)| khi biết đồ thị, BBT f’(x).
+ Tìm tiệm cận f(x) dựa vào BBT f(x).
+ Tìm đường tiệm cận, số đường TC của hs.
+ Nhận dạng BBT hàm số bậc 3.
+ Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hs khi biết f(x) và g(x).
+ Tìm số nghiệm của pt f(x) = a khi biết đồ thị, BBT f(x).
+ Tập xác định của hàm số lũy thừa có số mũ hữu tỷ.
+ Dùng công thức biến đổi cơ số logarit rút gọn biểu thức.
+ Tính đạo hàm của hàm số logarit.
+ Tìm Min, Max của biểu thức khi có đk f(u) = f(v) chứa logarit.
+ Tìm số giá trị nguyên của y để PT Loga có nghiệm thỏa mãn đk bằng PP đánh giá.
+ GBPT Mũ cơ bản.
+ GBPT Logarit cơ bản.
+ GBPT Loga dạng tích.
+ Nguyên hàm cơ bản của hàm số đa thức.
+ Nguyên hàm cơ bản của hàm lượng giác.
+ Định nghĩa của tích phân.
+ Tính chất của tích phân.
+ Tích phân của hàm ẩn bằng PP từng phần.
+ Tích phân của hàm ẩn bằng tạo ra công thức đạo hàm tích, thương.
+ Biết f’(x), tính tích phân f(x).
+ Ý nghĩa hình học của tích phân.
+ Tìm khoảng đơn điệu của hàm số khi biết f’(x), BXD f’(x).
+ Xét tính đơn điệu của hàm số f(x) khi biết đồ thị, BBT f’(x).
+ Áp dụng công thức tính thể tích khối chóp.
+ Áp dụng công thức tính thể tích khối lăng trụ.
+ Tính chiều cao, khoảng cách bằng thể tích.
+ Thể tích khối lăng trụ đứng có góc giữa hai mp.
+ Tính V, Sxq hoặc Stp khi biết R, h, l.
+ Tính Sxq hoặc Stp khi biết R và h.
+ Tính V, S khi biết R.
+ Bài toán kết hợp hình cầu với hình trụ.
+ Xác định tọa độ vectơ qua phép cộng, trừ vectơ.
+ Tính độ dài đoạn thẳng khi biết hai đầu mút, độ dài vectơ.
+ Xác định tọa độ tâm, R, S, V của MC khi biết PTMC.
+ Viết PTMC khi biết tâm và đi qua 1 điểm.
+ Nhận diện phương trình mặt cầu.
+ Xác định VTPT khi biết PTMP.
+ Nhận diện điểm thuộc MP.
+ Viết PTMP trung trực của đoạn thẳng.
+ Tính KC từ điểm đến MP.
+ Viết PTMP chắn hai đoạn theo tỉ số.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]