Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Đô Lương 3 – Nghệ An

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi đánh giá giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Đô Lương 3, tỉnh Nghệ An; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 – 102.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Đô Lương 3 – Nghệ An:
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(1; 2) và véctơ n = (3; 4). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d qua A nhận véctơ n = (3; 4) làm véctơ pháp tuyến.
+ Một cổng công viên có hình dạng là một parabol. Biết khoảng cách hai chân cổng đo được là 5 m. Chiều cao cổng là 6,25m. Bạn An đứng cách chân cổng 0,35 m thì đỉnh đầu bạn ấy vừa chạm cổng. Tính chiều cao bạn An (làm tròn hai chữ số thập phân).
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm I(1; 2) và đường thẳng Δ: 3x + 4y + 4 = 0. Viết phương trình đường tròn (C) tâm I, cắt đường thẳng Δtheo một dây cung có độ dài bằng 8. Tìm điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến Δ lớn nhất.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]