Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hồ Nghinh, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam:
+ Trong mặt phẳng Oxy cho phương trình chính tắc của parabol là 2 y px 2 với p > 0. Khi đó parabol có tiêu điểm là?
+ Bảng dưới đây cho biết nồng độ bụi PM 2.5 trong không khí theo thời gian trong ngày 25 3 2021 tại một trạm quan trắc ở Thủ đô Hà Nội. Nồng độ bụi PM 2.5 tại thời điểm 8 giờ là?
+ Trong mặt phẳng hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng ∆ 0 x y. Đường tròn C cắt ∆ tại hai điểm A B sao cho AB 2 6. Các tiếp tuyến của C tại hai điểm A B cắt nhau tại điểm M 0 6. a. Viết phương trình đường thẳng d qua M và vuông góc với ∆. b. Viết phương trình đường tròn C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]