Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi, tỉnh Kon Tum; kỳ thi được diễn ra vào ngày 21 tháng 03 năm 2024; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng 1 và 2 có phương trình lần lượt là 1 a x b y. Xét hệ phương trình 1 a x b y c. Khẳng định nào dưới đây sai? A. 1 vuông góc 2 khi và chỉ khi hệ (I) không có nghiệm. B. 1 cắt 2 khi và chỉ khi hệ (I) có nghiệm duy nhất. C. 1 trùng 2 khi và chỉ khi hệ (I) có vô số nghiệm. D. 1 song song 2 khi và chỉ khi hệ (I) vô nghiệm.
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A B (-3;0) (1;-2) và đường thẳng d x y 1 0. a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. b) Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác ABM có chu vi nhỏ nhất.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm 0 x y và đường thẳng ax by c. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng được tính bởi công thức nào?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]