Đề giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa:
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng. B. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng. C. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với hai đường thẳng song song trong mặt phẳng. D. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với một đường thẳng trong mặt phẳng.
+ Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D. Khẳng định nào sau đây sai? A. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng. B. Hình hộp đã cho có 4 đường chéo bằng nhau. C. 6 mặt của hình hộp chữ nhật là những hình chữ nhật. D. Hai mặt (ACCA) và (BDDB) vuông góc nhau.
+ Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của m để bất phương trình 1 3 0 x m có nghiệm và tập nghiệm chứa không quá 6 số nguyên. Tìm tổng các phần tử của S.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]