Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ; kỳ thi được diễn ra vào ngày 01 tháng 03 năm 2024; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 121 – 122 – 123 – 124.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ:
+ Một khối thép hình lập phương cạnh a được khoan bỏ đi một khối trụ có bán kính b và chiều cao a b 2. Vật thể mới tạo thành sau khi khoan có diện tích bề mặt bằng 216 π giá trị của 2 2 a b bằng?
+ Một hình thang cân có kích thước như hình vẽ. Khi diện tích của của hình thang đã cho lớn nhất thì tổng bình phương độ dài hai đáy bằng?
+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 2 Sx y z 1 2 12 và điểm A(1;4;3). Xét các điểm BCD thuộc (S) sao cho AB AC AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD có giá trị lớn nhất bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]