Đề khảo sát lần 3 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, tỉnh Bắc Ninh. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc trắc nghiệm mới nhất, với nội dung gồm 03 phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Trích dẫn Đề khảo sát lần 3 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh:
+ Đề kiểm tra môn toán gồm 50 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Trả lời đúng 1 câu học sinh được cộng 0,2 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Một học sinh giỏi khi làm bài kiểm tra đã trả lời cả 50 câu, trong đó học sinh đó đã làm chắc chắn đúng được 45 câu, trong 5 câu còn lại thì có 3 câu mà mỗi câu học sinh đó đã loại trừ được 2 phương án chắc chắn là sai, còn lại 2 câu thì học sinh đó chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án đã cho. Tính xác suất để học sinh đó được 9,8 điểm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
+ Số lượng của một loài vi khuẩn tăng trưởng sau t giờ được tính theo công thức kt y Ce trong đó C là số lượng vi khuẩn ban đấu, k là tỉ lệ tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu là 500 con và sau 2 giờ là 1000 con. Tính số vi khuẩn sau 5 giờ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = 2, SA = 1 và SA ABC. Gọi M là một điểm di động trên cạnh AC sao cho 0 1 AM. Mặt phẳng (α) qua M và vuông góc với AC cắt các cạnh AB SB SC lần lượt tại N PQ. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác MNPQ (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]